Ny lokalforening: Seniorsaken Arendal!

Seniorsaken blir stadig sterkere på Sørlandet. Siste nytt er etableringen av Seniorsaken Arendal, som fikk et interimstyre 27. mars 2009. Hovedsaker for den nye foreningen blir å stanse nedbyggingen av eldreomsorgen i Arendal og hindre avhjemling eller nedleggelse av Flosta Bo- og Omsorgs-senter.

Valg av interimstyre:

Resultatet ble som følger:

Leder
Odd Keilon Osmundsen

Nestleder
Svein Hvidsten

Sekretær
Greta Osmundsen

Øvrige styremedlemmer:
Medieansvarlig
(Leder for pårørende-gruppen, Flosta Bokollektiv)
Wenche Sørbo

(nestleder for demensforeningen i Arendal)
Gurly Gundersen ()

Julie Christensen

Ole Gjermundsen

Elith Halberg