Eldreomsorg = eldresorg

Vi nærmer oss nå valgdagen, og det strømmer inn med lovende løfter vedr. partienes storsatsning vedr. eldrepolitikken. Det er nemlig ingen grenser hva de lover oss, dvs. vi som er 65+. Vi har stolt på løftene deres ved tidligere valg – og blitt både skuffet og såret. De lyse og lovende valgløftene har endt som flesk. Vi derimot trodde det skulle bli kjøtt på beinet. Dagens situasjon for Oslo er jo at det står dårligere til mht. eldreomsorgen enn noensinne.

Og derfor befinner vi oss nå i en tilstand av stor forvirring, frykt og oppgitthet.

Hva lover de da i sine programmer:

Arbeiderpartiet og SV:
Ap lover enerom og kvalitet på sykehjemmene. Det må tilsettes tilstrekkelig med fagpersonell. Det skal bli lettere å få korttidsopphold på sykehjem, og tannhelsetilbudet må bedres. Og de er imot de fleste former for anbud,konkurranse og valgfrihet.

Frp –Krf – Høyre
Disse er for valgfrihet og konkurranse.
Krf. ber om at Stortinget bevilger 40 milliarder ekstraordinært til eldreomsorgen. (Men er dette realistisk?)

Men hvor begynner vi når det fortsatt er så stor mangel på sykehjemsplasser, fagpersonell,(når selve lønnssystemet er lite fristende i “trøste-bære”-omsorgen, når svært få leger ønsker å få kompetanse innen geriatrien,) når anbud vinner overlegent dersom de kan vise til et rimeligere tilbud enn det kommunale,(fordi de tilbyr noe som koster langt mindre, og fordi de skjærer ned på f.eks. årsverk, dvs. stillinger.)

Er veien å gå f.eks. å hente inn personell fra utlandet – dvs. fra et land der lønnsnivået allerede ligger så milelangt fra det norske at det kan virke fristende? Dette vil bare sementere det allerede uforsvarlige lave nivået vi har her i landet.

Eller skal vi opprette sykehjem i Spania? Spør de eldre da! Hvor mange av dem ønsker å tilbringe sine siste år langt fra sine aller nærmeste? Alt dette er lettvinte og tanketomme løsninger.

Kan ikke heller politikere spørre oss som er målgruppen om hva VI ønsker?
VI VET!
• Sykehjem – som kommunene bevilger penger til
• Fagpersonell – sykepleiere/leger med kompetanse innen geriatri
• Hjemmesykepleie – med personer som behersker norsk. Hvor man ikke må velge mellom dusj/handling/støvsuging
• Flere omsorgs/trygdeboliger – med døgnbemanning
• Opprette flere eldreboliger/hjem som et overgangssted før et sykehjem
• Sørge for et solid lønnsløft for personell innen eldreomsorgen

Men vi vet fortsatt ikke hvilket parti vi bør stemme på 10.september!

Liv Clemens
Seniorsaken

telf. 22 55 15 45
mob. 95 20 50 15

%d